HULP BINNEN DE PRIVÉSFEER

Hulp vraag & aanbod binnen de privésfeer

Delen van kennis en kwaliteiten

Activeringscentra Power Enschede
Bij Power Enschede krijgt iedereen, jong en oud, de mogelijkheid om eigen ...
Lees meer

Digitaal wijkplatform voor Enschede West

Woon jij in Enschede West?

Enschede West bruist van de initiatieven. Er valt nog zoveel te ontdekken, ...
Lees meer

Hulp in de wijk Zuid en West

Sinds 2018 is Incluzio Uitvoering Oost werkzaam in de stadsdelen Zuid en West. Zij werken in Enschede onder ...
Lees meer

Problemen met de buren

Wat is buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in ...
Lees meer

Hulpvragen Wijkteams

U kunt bij de wijkteams terecht voor uiteenlopende onderwerpen over de volgende thema’s:
Relatie, opvoeden en ...
Lees meer

MEER HULP

Meer hulpvraag & aanbod binnen de privésfeer