Skip Sidebar

Over ons

Deelnemers worden door de gemeente aangemeld voor dit inburgeringsprogramma, dat per groep bestaat uit 24 bijeenkomsten: (1x per week, met start in september en februari) Om ze beter zicht te geven op ...

Buurt & omgevingVluchtelingen & Minderheden
Deel
DME Statushouders

Over DME Statushouders

Deelnemers worden door de gemeente aangemeld voor dit inburgeringsprogramma, dat per groep bestaat uit 24 bijeenkomsten: (1x per week, met start in september en februari) Om ze beter zicht te geven op arbeidsmarkt en toekomstperspectief in Nederland. Zodat het meedoen aan de maatschappij toeneemt door vrijwilligerswerk, school of werk. En hun doorstroom wordt ondersteund door: (Educatie) vervolgtrajecten, (taalverhoging/ vrijwilligerswerk/ werkervaringsplaats/ non-formele educatie/ beroepsopleiding etc.) Bij matchen naar vrijwilligerswerk krijgen alle deelnemers een coachmaatje en afspraak met een matchadviseur.

Deelnemers zijn mannen en vrouwen van 18-65 jaar, uitkeringsgerechtigden (WIA/WAJONG/ZW/WW/BIJSTAND) Zij konden op de DOEN! beurs nog niets vinden, of willen er iets bij gaan doen. Hun score op participatieladder is trede1 of 2 taalniveau B1 (redelijk communiceren in Nederlands).

Foto's