Over Stichting Kledingbank Enschede

Kleding verstrekken aan minder draagkrachtigen, mensen in armoede.