Skip Sidebar

Over ons

Tetem wil het verhaal vertellen van een maatschappij die in ontwikkeling is en betekenisvolle tentoonstellingen maken, voor zowel publiek als kunstenaars. Tentoonstellingen en verdiepende elementen ...

Kunst & cultuur
Deel

Receptiemedewerker - vrijwilligersfunctie

Structureel werk · 8 uur/week · Start vanaf 6 nov 2019
Stroinksbleekweg 16 7523 ZL Enschede
Kunst & cultuur
2 plaatsen over.
Activiteit Delen
Tetem Kunstruimte
#21398
Scan me of ga naar www.m-pact.nl/o/Tetem-Kunstruimte/activiteiten/Receptiemedewerker---vrijwilligersfunctie/21398 om je aan te melden

Contactpersoon

Uitgebreide omschrijving

De receptiemedewerker is het aanspreekpunt en het gezicht van TETEM kunstruimte zowel aan de telefoon als fysiek voor gasten en bezoekers. De receptie heeft de taak om vragen op een vriendelijke manier te beantwoorden en te zorgen dat vragen die niet voor de receptie zijn bij de juiste persoon terecht komen.

Opleidingsvereiste

MBO, VMBO

Dit krijg je ervoor terug

We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde en getalenteerde vrijwilligers! Gemiddeld werken er zo’n tachtig vrijwilligers bij Tetem, in een groot scala aan functies en vaak met verschillende taken en verantwoordlijkheden. Vrijwilligers die in het dagelijks leven deelnemen aan het arbeidsproces, wordt ruimte geboden om binnen een professioneel werkende organisatie nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Vrijwilligers die geen betaalde arbeid (meer) verrichten, zoals gepensioneerden, arbeidsongeschikten en werkzoekenden, biedt Tetem de mogelijkheid om te participeren in een professioneel werkende organisatie.

Hoe kom ik er?

2 plaatsen over.
Activiteit Delen

Over Tetem Kunstruimte

Tetem wil het verhaal vertellen van een maatschappij die in ontwikkeling is en betekenisvolle tentoonstellingen maken, voor zowel publiek als kunstenaars. Tentoonstellingen en verdiepende elementen zoals performances, lezingen, films, artist-talks, werkateliers en workshops worden geprogrammeerd binnen programmalijnen die een duidelijke link hebben met actuele thema’s in de samenleving. Op deze manier vormen ze tezamen één geheel en zorgen we voor context en betekenisgeving.

Tetem helpt betrokken makers, denkers en bezoekers zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving. We zijn een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers. Verbinding en verbeelding vormen de leidraad. We betrekken publiek en partners al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van onze programma’s; dialoog, samenwerking en partnership staan centraal.

Tetem wil een bijdrage leveren aan de culturele en professionele ontwikkeling van mensen in allerlei stadia van hun leven. Door onze organisatie open te stellen voor kunstenaars en door het delen van onze kennis en netwerken, dragen we bij aan talentontwikkeling en professionalisering. Door het aanbieden van goed cultuuronderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.