Skip Sidebar

Over ons

Stichting Voedselbank Enschede Haaksbergen helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter ...

Natuur & MilieuArmoedebestrijding
Deel

Bestuurslid voedselhandling en uitgifte

10–15 uur/week
Hengelosestraat 108, 7514 AK Enschede, Nederland
Natuur & MilieuArmoedebestrijding
Deze vrijwilligersvacature is verlopen
Deel activiteit
#29191
Scan me of ga naar www.m-pact.nl/o/Voedselbank-Enschede-Haaksbergen1/activiteiten/Bestuurslid-voedselhandling-en-uitgifte/29191 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

In deze functie stuurt u het gehele proces aan van transport, ontvangst, opslag, ompakken en uitgifte van voedsel op dinsdag en vrijdag.

Uitgebreide omschrijving

Voedselbank Enschede–Haaksbergen, daar werk je niet voor niets


De Voedselbank Enschede–Haaksbergen is een organisatie die kwalitatief goede levensmiddelen inzamelt voor circa 500 huishoudens die een dergelijk noodpakket voor kortere of langere tijd nodig hebben. We krijgen het voedsel gratis van leveranciers en supermarkten en zijn ook wat onze financiën betreft geheel afhankelijk van giften door bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast kunnen we rekenen op de inzet van een kleine 120 vrijwilligers, die onder het motto ‘geen vergoeding, wel voldoening’ wekelijks hun diensten verlenen.


Op dit moment hebben we een vacature voor de functie van


Bestuurslid voedselhandling en uitgifte


In deze functie stuurt u het gehele proces aan van transport, ontvangst, opslag, ompakken en uitgifte van voedsel op dinsdag en vrijdag. U geeft leiding aan het team van coördinatoren, bestaande uit de dagcoördinatoren, de coördinator logistiek en de coördinator voedselveiligheid en voert hiertoe in ieder geval voorafgaand aan iedere bestuursvergadering overleg met dit team. U beoordeelt regelmatig het proces en past dat zo nodig aan. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de opslag- en transportmiddelen van de stichting, u bewaakt, in afstemming met de coördinator voedselveiligheid, de correcte toepassing van de voedselveiligheidseisen, de eisen op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu alsmede de administratie van aan vrijwilligers in bruikleen gegeven goederen, zoals bedrijfskleding en sleutels. U rapporteert ten minste halfjaarlijks aan het bestuur over de werkzaamheden van werk- en projectgroepen waar u deel vanuit maakt. U bent samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het totale functioneren van de voedselbank, uw opleiding is minimaal van HBO niveau en u hebt kennis en ervaring met betrekking tot de retail sector.


Heb je belangstelling? Meld je dan aan via ons aanmeldingsformulier; we nemen dan contact op om een afspraak te maken. Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een email aan of bel met Lennard Swaders, ons bestuurslid vrijwilligerszaken (06-20 348 773)

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Wat wij vrijwilligers aanbieden

🤝 Extra begeleiding

Hoe kom ik er?

Over Voedselbank Enschede-Haaksbergen

Stichting Voedselbank Enschede Haaksbergen helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.
Deze vrijwilligersvacature is verlopen
Deel activiteit