TAALSAMENWERKING

Huis voor Taal & Meedoen

Laaggeletterdheid is landelijk en lokaal een belangrijk thema. Het ontbreken van voldoende taal en andere basis vaardigheden heeft grote gevolgen voor mensen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. De verschillende partners van Enschedese Taalsamenwerking voeren diverse activiteiten uit ter voorkoming, herkenning en vermindering van laaggeletterdheid.

Jaaroverzichten

Factsheets