Inschrijven

Doe mee in Enschede!

Warme bijeenkomst rond Meedoen en Thuisvoelen

Organisaties en nieuwe Enschedeërs zetten symbolische handtekening

De geur van pasgebakken stroopwafels, een huiselijke inrichting, melodieën uit de oosterse wereld en een warme ontvangst door medewerkers van M-pact in diverse talen. De bezoekers van de bijeenkomst “Meedoen en Thuisvoelen: aan de slag!” voelden zich direct thuis.  Het is het actieprogramma om statushouders een gastvrije plek te geven in de Enschedese samenleving.

Daarnaast werden de aanwezigen bedankt voor hun hulp en input voor het actieprogramma en bracht wethouder Jurgen van Houdt een toost uit op de acties die komende jaren uitgevoerd gaan worden. Dit laatste werd symbolisch bekrachtigd door het zetten van handtekeningen op een tafelkleed.

Ieder heeft een verhaal en talent
Bijzonder was de aanwezigheid van ruim 35 nieuwe Enschedeërs, een aantal werd kort geïnterviewd. “Zij tonen aan dat iedereen een verhaal en talent heeft”, constateerde wethouder Van Houdt. “En met elkaar zijn we het hierover eens: blijf met elkaar in gesprek en toon interesse in elkaars verhaal.”

Trio-maatjes
Ook deed de wethouder de oproep om zoveel mogelijk trio-maatjes te vormen: een Enschedeër, een statushouder die al langer in de stad woont én een nieuwe Enschedeër vormen een groepje dat met elkaar dingen onderneemt en zo van elkaar leert en elkaar leert kennen. Jurgen van Houdt: “Ik wil zelf ook een dag lang optrekken met twee maatjes. Leerzaam en leuk!”

Van deze bijeenkomst is ook een filmpje gemaakt:

Meedoen & Thuis voelen

Participatie en integratie van statushouders in Enschede

Door: K. Amrani                       Datum: 04.10.2016

Donderdag 29 september vond de vierde bijeenkomst plaats, wederom in de Theaterzaal van Prismare, voor vrijwilligers die zich graag willen inzetten voor asielzoekers en statushouders die naar Enschede komen.

Remko Kootstra (COA) en Lily Hartmans (M-Pact) hebben een terugblik gegeven op de opvangperiode in de noodopvang en verteld over de stand van zaken rondom het AZC en de leegstand van de noodopvang.

Vervolgens heeft Khadija Amrani (M-Pact) vooruitgekeken op de huidige situatie en hoe we ons kunnen inzetten voor de statushouders die inmiddels huisvesting in Enschede hebben gerealiseerd. Naast de huisvesting is met name de integratie en participatie van statushouders van groot belang.

De presentatie ging vooral over het huisvesten en maatschappelijk begeleiden binnen de gemeente Enschede. Het doel van de maatschappelijke begeleiding is dat statushouders zo snel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Hiertoe worden statushouders begeleid bij het regelen van praktische zaken, het opbouwen van een sociaal netwerk, het leren van de taal, het volgen van onderwijs, het vinden van werk etc.

De maatschappelijke begeleiding richt zich op verschillende leefgebieden: wonen, inkomen, onderwijs, taal, zorg en vrije tijd en bevat vier elementen:

  • praktische hulp (Alifa)
  • hulp bij start van inburgering (Alifa)
  • stimuleren van integratie (M-Pact)
  • participatie en uitvoering participatieverklaringstraject (M-Pact)

Tijdens de presentatie is dit nader toegelicht.

Voor alle vier de elementen van de maatschappelijke begeleiding is de ondersteuning van vrijwilligers hard nodig om de groep statushouders te laten integreren en participeren in Enschede.

Vanuit Alifa wordt praktische hulp en hulp bij start van inburgering geboden. Vrijwilligers ondersteunen bij het regelwerk ten aanzien van wonen, zorg, werk, inkomen, inburgeringstraject en overige basisvoorzieningen.

M-Pact pakt het stimuleren van participatie en integratie van statushouders en de uitvoering van het participatieverklaringstraject op. Hiervoor volgen statushouders het programma ‘Doe mee in Enschede’. Hierbij is ook veel vrijwillige inzet nodig. 

Dit programma gaat in op het belang van participatie zowel voor de volwassen statushouders als voor hun kinderen. Het programma geeft handvaten hoe de participatie in de praktijk te brengen, hoe de eigen kracht kan worden ingezet, de zelfredzaamheid wordt bevorderd en welke partners in de Enschedese samenleving ondersteuning bieden.

Vele aanwezigen hebben een toezegging gedaan om ook voor de doelgroep statushouders beschikbaar te zijn als vrijwilliger. We zullen afhankelijk van de activiteiten die worden opgezet, mensen benaderen met het verzoek om hiervoor actief aan de slag te gaan.

Mocht u liever een andere keus willen maken voor vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met M-Pact. Er zijn legio mogelijkheden! 

'M-Pact pakt het stimuleren van participatie en integratie van statushouders en de uitvoering van het participatieverklaringstraject op. Hiervoor volgen statushouders het programma ‘Doe mee in Enschede’. Hierbij is ook veel vrijwillige inzet nodig!'

Doe mee in Enschede

Schrijfster Linda Bruins - Slot volgt de deelnemers van 'Doe mee in Enschede' en weet de ervaringen en verhalen van de statushouders op een leuke en boeiende manier vast te leggen in haar blogs.

Persoonlijke verhalen van vluchtelingen

Veel vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Nederland zetten zich met hart en ziel in voor vluchtelingen. Zij helpen hen een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland.

Lees de persoonlijke verhalen van vluchtelingstudenten. Waarom zijn ze gevlucht en wat hebben ze met behulp van het UAF tot nu toe kunnen bereiken?

Ahmed voelt zich hier wél veilig

Huis aan Huis - 'Kind in de oorlog' is deze weken het thema in de bovenbouw van basisschool De Kiem. Leerlingen van groep 5/6 zijn benieuwd hoe het is om te vluchten. Daarom hebben ze Ahmed (24) uitgenodigd.
Lees artikel...