Post | mei 2024 | Nieuws | 2 min lezen

Automaatje blijft bestaan!

Inwoners van Enschede die 65 jaar of ouder zijn kunnen een beroep blijven doen op AutoMaatje.

Inwoners van Enschede die 65 jaar of ouder zijn kunnen een beroep blijven doen op AutoMaatje.


AutoMaatje is een voorziening voor mensen die geen eigen vervoer hebben.

AutoMaatje biedt ze de mogelijkheid in contact te komen met vrijwilligers die bereid zijn met hun eigen auto mensen te vervoeren. Ze doen dat tegen een kleine vergoeding per kilometer.

De gemeente Enschede en welzijnsorganisatie Alifa, die in Enschede AutoMaatje coördineert, zijn erin geslaagd nieuwe afspraken te maken, zodanig dat Alifa de service kan voortzetten. 

Alifa heeft aangegeven het aantal uren voor de coördinatie te kunnen verminderen zonder dat de kwaliteit van de coördinatie in het geding komt. Dit kan mede door zich weer te richten op de oorspronkelijke doelgroep: mensen van 65 jaar of ouder.

Alifa gaat de service coördineren voor een bedrag van 75.000 euro per jaar.

Afgesproken is ook dat AutoMaatje breder beschikbaar komt in alle wijken. Op dit moment rijdt AutoMaatje vooral in de stadsdelen West, Oost en Centrum.


MOGELIJKHEDEN VOOR VOORTZETTING 

Het voortbestaan van AutoMaatje was onzeker geworden nadat het college van B&W in december 2023 had aangegeven per 1 juli te willen stoppen met het verstrekken van de (incidentele) subsidie voor deze voorziening. Het college vond de kosten te hoog.

In maart diende de gemeenteraad een motie in met de opdracht te kijken naar mogelijkheden voor voortzetting. Dit leidde tot nieuwe afspraken met Alifa.

In 2026 volgt een evaluatie. Daarbij wordt gekeken naar het bereik van AutoMaatje. 

Het college van B&W is blij dat AutoMaatje behouden blijft voor Enschede. AutoMaatje voorziet in een behoefte.

Gebruikers blijken AutoMaatje te waarderen, onder meer omdat de chauffeurs vaak net iets meer doen dan mensen van en naar hun bestemming rijden. Ze bieden bijvoorbeeld vaak ook een luisterend oor. Het college: “We vinden het van belang hier ook onze waardering uit te spreken in de richting van de vele vrijwilligers die zich voor anderen inzetten en hen vervoeren en begeleiden.

De kracht van de inzet van dit soort vrijwilligers is van groot belang in onze samenleving.”

De kosten voor AutoMaatje worden betaald met geld van een Specifieke Uitkering (SPUK). Dat is geld dat de gemeente krijgt van de rijksoverheid voor specifieke doelen. 

Deel blogpost