WELKOM!


Op deze site lees je over de diensten, activiteiten, nieuws en trends op het gebied van vrijwilligerswerk, educatie en participatie. Wij ondersteunen en stimuleren al deze initiatieven in Enschede.


M-Pact is een organisatie die individuele inwoner van Enschede, (burger)initiatieven, (vrijwilligers) organisaties, bedrijven en gemeente voorziet in:

  • Ondersteuning, matching en advies
  • Training en educatie
  • Bevorderen van integratie, participatie en activering

De doelen zijn:

  1. (Mede)faciliteren dat iedereen meedoet (iets doet voor de samenleving)
  2. Stimuleren van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemerschap
  3. Bijeenbrengen van inwoners, maatschappelijke en welzijns-organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij

M-Pact is een organisatie met een kleine, vaste formatie van ongeveer 7,6 FTE, aangevuld met 35-50 vrijwilligers en medewerkers. Ongeveer 50 docenten zijn ingeschakeld bij het uitvoeren van de educatieve activiteiten (cursussen, lezingen, themabijeenkomsten, e.d.).


Meer info of binnenlopen:

Daarnaast ben je van harte welkom tijdens de inloopspreekuren (ma t/m vr) in de Openbare Bibliotheek Enschede (Centrum), Pijpenstraat 15. We zitten op de begane grond, achterin, links bij het punt "Taal & Meedoen".

M-PACT

Vrijwillige inzet - Educatie - Particpatie

Maandag t/m vrijdag; 10:00 en 17:00 uur

Roomweg 165H, 

7523 BM Enschede


053 - 432 33 04

[email protected]

www.m-pact.nl


INLOOPTIJDEN:


'Huis voor Taal & Meedoen'

Maandag t/m vrijdag; 10:00 en 15:00 uur

Locatie: Openbare Bibliotheek

te vinden (Huis voor Taal en Meedoen, ingang rechts aanhouden)

Adres: Pijpenstraat 15


'DOE MEE HUIS'

Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur

Locatie: Het Stroinkshuis

Adres: Het Stroink 64 (Enschede ZUID)

M-Pact VACATURES

Bestuurslid Stichting M-Pact

Er wordt gezocht naar leden met bestuurlijke kwaliteiten en vanwege de achtergrond van de zittende bestuursleden, bij voorkeur met ervaring in veranderingsprocessen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, het beleid en goed werkgeverschap. Dit betreft een vrijwilligers vacature.

Coördinator Vrijwillige Inzet Noodopvang (Gesloten)

Sinds juni jl. zijn, vanuit de gemeente Enschede, twee noodopvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne georganiseerd in de Noordmolen in Enschede en bij Tesinkweide in Boekelo.

Vanwege de duur van de opvang (minimaal één jaar) en de grote inzet van vrijwilligers zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste Vrijwilligerscoördinator voor 24 a 28 uur met goede contactuele vaardigheden en een positieve klantgerichte instelling.

Onze locaties

M-Pact Vrijwilligers

Locatie: Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
053 - 4323304
[email protected]

Binnenloop uren:
Bibliotheek Enschede
Maandag t/m vrijdag
van 10:00 tot 16:00 uur

M-Pact Educatie

Locatie: Prismare
Lonnekerspoorlaan 122
7523 JM Enschede
053-4323304
[email protected]

Postadres

M-Pact
Lonnekerspoorlaan 122
7523JM
Enschede