WELKOM!


Op deze site lees je over de diensten, activiteiten, nieuws en trends op het gebied van vrijwilligerswerk, educatie en participatie. Wij ondersteunen en stimuleren al deze initiatieven in Enschede.


M-Pact is een organisatie die individuele inwoner van Enschede, (burger)initiatieven, (vrijwilligers) organisaties, bedrijven en gemeente voorziet in:

  • Ondersteuning, matching en advies
  • Training en educatie
  • Bevorderen van integratie, participatie en activering

De doelen zijn:

  1. (Mede)faciliteren dat iedereen meedoet (iets doet voor de samenleving)
  2. Stimuleren van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemerschap
  3. Bijeenbrengen van inwoners, maatschappelijke en welzijns-organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij

M-Pact is een organisatie met een kleine, vaste formatie van ongeveer 7,6 FTE, aangevuld met 35-50 vrijwilligers en medewerkers. Ongeveer 50 docenten zijn ingeschakeld bij het uitvoeren van de educatieve activiteiten (cursussen, lezingen, themabijeenkomsten, e.d.).


Meer info of binnenlopen:

Daarnaast ben je van harte welkom tijdens de inloopspreekuren (ma t/m vr) in de Openbare Bibliotheek Enschede (Centrum), Pijpenstraat 15. We zitten op de begane grond, achterin, links bij het punt "Taal & Meedoen".

INLOOPTIJDEN

Maandag t/m donderdag

zijn we tussen 10:00 en 17:00 uur

Vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur

in de Openbare Bibliotheek

te vinden (Huis voor Taal en Meedoen, ingang rechts aanhouden)


Adres: Pijpenstraat 15

Tel: 053 - 4323304

Mail: [email protected]


Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur

Het Stroinkshuis

Adres: Het Stroink 64 (Enschede ZUID)

M-Pact VACATURES

Coördinator Huis voor Taal en Meedoen

Als coördinator Huis voor Taal en Meedoen (HvTM) Enschede ga je in nauwe samenwerking met de
aangesloten partners het Huis voor Taal en Meedoen verder verstevigen. Als coördinator ben je de
verbindende schakel en treed je onafhankelijk op tussen alle aangesloten organisaties...

Bestuurslid Stichting M-Pact

Er wordt gezocht naar leden met bestuurlijke kwaliteiten en vanwege de achtergrond van de zittende bestuursleden, bij
voorkeur met ervaring in veranderingsprocessen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting,
het beleid en goed werkgeverschap.

Onze locaties

M-Pact Vrijwilligers

Locatie: Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
053 - 4323304
[email protected]

Binnenloop uren:
Bibliotheek Enschede
Maandag t/m vrijdag
van 10:00 tot 16:00 uur

M-Pact Educatie

Locatie: Prismare
Lonnekerspoorlaan 122
7523 JM Enschede
053-4323304
[email protected]

Postadres

M-Pact
Lonnekerspoorlaan 122
7523JM
Enschede