Post | mei 2020 | Hulp dichtbij Privésfeer | 1 min lezen

Hulp in de wijk Zuid en West

Sinds 2018 is Incluzio Uitvoering Oost werkzaam in de stadsdelen Zuid en West. Zij werken in Enschede onder het label SVEN.

Samen Versterken van Enschede door Noaberschap, dat is waar SVEN voor staat. Bij SVEN staat bewonersparticipatie en het ondersteunen bij het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in een buurt of wijk centraal. Meedoen, een bijdrage leveren aan de buurt/wijk/samenleving, van betekenis zijn, gemeenschapszin en je veilig voelen in de buurt, dat is waar de netwerkcoaches van SVEN een bijdrage aan leveren.

De netwerkcoaches zijn present in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties.

Velveweg 55

7533 XE Enschede

T: 053 – 4619 226

E: [email protected]


De netwerkcoachen van SVEN

Enschede Zuid

Jeroen Wams

06 – 21 42 94 24

[email protected]


Bertus Siemerink

06 – 15 43 71 84

[email protected]


Jolande van den Bergh

06 – 82 30 07 28

[email protected]

 

Enschede West

Arife Nisli Alkan

06 – 38 76 16 52

[email protected]


Sigrid Binksma

06 – 15 09 33 70

[email protected]


Jolande van den Bergh

06 – 82 30 07 28

[email protected]


Wijkwijzer Zuid en West

Jolande van den Bergh

06 – 82 30 07 28

[email protected]

Deel blogpost