Post | november 2021 | Nieuws | 3 min lezen

Ieder kind doet mee in Enschede

iederkinddoetmeeinenschede

Bron: Enschede, 22 november 2021


Campagne voor meer bewustwording kinderarmoede


Op 22 november lanceerde Enschede, in gezamenlijkheid met verschillende maatschappelijk partners, een campagne voor meer bewustwording rondom kinderarmoede. Met de campagne willen de partners aandacht vragen voor het thema en daarmee bijdragen aan het bespreekbaar maken van de problematiek en meer bekendheid geven aan het aanbod. Verschillende uitingen van de campagne zullen daarom vanaf maandag door de hele stad te zien zijn. Zowel on- als offline.

#iederkinddoetmeeinenschede


Onder andere medewerkers van de Kledingbank Enschede, Voedselbank Enschede Haaksbergen, Stichting Leergeld, Fond Bijzondere Noden, Humanitas Twente, Alifa, Incluzio, Menzis, M-Pact en de Stadsbank Oost Nederland dachten mee over de communicatieve aanpak en de inhoud van de gelanceerde campagne. Deze gaat verder dan het inzetten van posters en flyers. De aanpak gaat over het ‘vanuit één gezamenlijk doel communiceren’. Dat doel is onderschreven door alle partners: Geen kind in Enschede mag opgroeien met de nadelen van armoede. Dat vertaalt zit in de campagnebelofte: Ieder kind doet mee in Enschede.


Taboe

Door de worsteling van moeilijk rond kunnen komen, met kinderen, bespreekbaar te maken en meer bekendheid te geven aan de voorzieningen die er zijn willen de partners bereiken dat ieder kind in Enschede de kans krijgt om mee te doen. Ieder kind heeft het recht om zich ‘gewoon’ te voelen, om mee te kunnen doen met van alles. Van school tot sport en culturele activiteiten. Het taboe rondom ‘praten over geldzaken’ voorkomt dat mensen zich hierover uitspreken mag best wat minder gevoeld worden. “Armoede is helaas een thema in Nederland, dat is in Enschede niet anders. Het is niet realistisch om te denken dat we armoede helemaal uit kunnen bannen. Maar wat we wél kunnen doen is ervoor zorgen dat de mensen in onze stad weten wat er beschikbaar is, aan ondersteuning. En ook dat het niet iets is om je voor te schamen. En tegenslag kan iedereen zomaar treffen.” volgens Chantal Toren, Bureauhoofd Fonds Bijzondere Noden Enschede

Vanuit de inwoner bekeken: ‘Weet jij hoe het is?’


Inwoners van Enschede moeten goed verwezen worden richting de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn wanneer dat nodig is, persoonlijk en digitaal. Met deze samenwerking tussen partners worden hier extra stappen in gezet. “We werkten al nauw samen met al onze partners in beleidsvorming en uitvoering, maar nu ook specifiek op het gebied van communicatie en bereik.


Die gezamenlijkheid -bekeken vanuit het oogpunt van een inwoner met een directe of indirecte hulpvraag - expliciet maken is belangrijk. We communiceren namelijk allemaal en op verschillende momenten met inwoners in onze stad. Het is belangrijk dat we elkaar versterken in communicatie en, vooral online, niet met elkaar gaan concurreren om de schaarse aandacht” zo stelt Arjan Kampman, wethouder Werk en Inkomen, Emancipatie, Arbeidsmarkt en Transformatie Sociaal Domein.


Het Kindpakket en de Wijkwijzer

Voor gezinnen met kinderen die moeten rondkomen van een inkomen rond het minimum heeft Enschede een uitgebreid Kindpakket. In dit pakket zitten verschillende voorzieningen voor kinderen in verschillende levensfasen tot 18 jaar. Denk aan een fiets waarmee een kind naar school of de sportvereniging kan. Een gevulde rugzak, laptop, smartphone of de vergoeding van een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek. Er worden ook andere activiteiten en uitjes georganiseerd om kinderen mee te laten doen. En ook de contributie voor het lidmaatschap van een sport- of cultuurvereniging kan worden vergoed vanuit het Kindpakket. De meeste verstrekkingen vinden plaats via de Stichting Leergeld. Daar kunnen mensen zich direct aanmelden. Inwoners kunnen ook gewoon binnen lopen bij een van de verschillende Wijkwijzers in de stad. In iedere wijk zit er wel een.


Meer info:

Kindpakket, informatie, voorzieningen en direct aanvragen: enschede.nl/kindpakket Wijkwijzer voor meer informatie, persoonlijk contact en hulp bij aanvragen: enschede.nl/wijkwijzer


Deel blogpost