Skip Sidebar

Over ons

Naast de ondersteuning door thuiszorg, huisarts en naaste omgeving, zorgen wij voor ondersteuning door een goed opgeleide en ervaren vrijwilligers die tijd, aandacht en ondersteuning bieden dmv ...

Welzijn
Deel
Achterwacht/waarnemend coördinator

Achterwacht/waarnemend coördinator

Structureel werk
Floraparkstraat, 7531 XG Enschede, Netherlands
Ondersteunend werkBegeleidingCoördinerenBestuurSociaal contact
Welzijn
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Hospice en Leendert Vriel Enschede Haaksbergen
#21248
Scan me of ga naar www.m-pact.nl/o/Leendert-Vriel-Enschede-Haaksbergen/activiteiten/Achterwachtwaarnemend-coordinator/21248 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Stichting Leendert Vriel Enschede en Haaksbergen wil 'er zijn' voor een ieder die behoefte heeft aan ondersteuning in de laatste levensfase en na het overlijden

Uitgebreide omschrijving

Op dit moment beschikt de Leendert Vriel Enschede Haaksbergen (LVEH) over twee coördinatoren. In voorkomende gevallen, waarin één van hen afwezig is vanwege ziekte of vakantie, is de LVEH voornemens een achterwacht/waarnemend coördinator te werven ten einde de continuïteit te waarborgen.

De achterwacht neemt op dat moment de dienst over en draagt zorg voor de lopende en nieuwe aanvragen.

 

De werkzaamheden zijn opgenomen in het bijgevoegde functieprofiel en worden uitgevoerd in periodes van ziekte, vakantie of calamiteiten van andere aard. De achterwacht dient er rekening mee te houden dat de nadruk van vervangende diensten zal komen te liggen op de (school)vakantieperiodes.

 

Reacties van mensen die voldoen aan het functieprofiel nemen we graag in de sollicitatieprocedure mee.

Profiel Achterwacht

Functiedoel:

Continuïteit en de bereikbaarheid voor (school)vakanties en calamiteiten bij uitval van de eigen/lokale coördinatoren


Taken:

Hoofdbestanddelen van de functie

1. organiseren en coördineren van de ondersteuning aan cliënten en hun naasten;

2. organiseren en coördineren van de inzet van de vrijwilligers in de terminale zorg;


Werkwijze:

De Achterwacht beschikt over de actuele gegevens van de lokale organisatie; (contactgegevens vrijwilligers, gegevens lopende hulpverleningen, roosters/planning).


Kennis:

Kennis op of een HBO werk – en denk niveau is gewenst, evenals kennis van en ervaring met palliatieve terminale zorg en vrijwilligerswerk.


Zelfstandigheid:

De Achterwacht werkt zelfstandig binnen gegeven richtlijnen.

Voorkomende problemen worden zelfstandig opgelost waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit, vindingrijkheid, daadkracht en besluitvaardigheid van de Achterwacht. Er is een terugvalmogelijkheid op het bestuur of collegae van de betreffende stichting en coördinatoren van andere stichtingen, afhankelijk van de afspraken.


Sociale vaardigheden:

Sociale vaardigheden als inlevingsvermogen, luisteren en geduld hebben zijn van belang in contact met cliënten en hun naasten en met vrijwilligers en verwijzers. Het coördineren en het afstemmen van de activiteiten van vrijwilligers stelt eisen aan vaardigheden als tactvol te werk gaan en motiveren.


Uitdrukkingsvaardigheid:

Voor uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig, zowel naar cliënten en hun naasten als naar vrijwilligers en hulpverleners.


Bewegingsvaardigheid:

Bewegingsvaardigheid is nodig voor het bedienen van een computer. Tevens dient men in het bezit te zijn van een auto voor het afleggen van huisbezoeken in het gehele werkgebied (Enschede Haaksbergen en bijbehorende kleine kernen.)

Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Wat wij vrijwilligers aanbieden

💸 Vrijwilligersvergoeding🤝 Extra begeleiding

Hoe kom ik er?

De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Hospice en Leendert Vriel Enschede Haaksbergen

Naast de ondersteuning door thuiszorg, huisarts en naaste omgeving, zorgen wij voor ondersteuning door een goed opgeleide en ervaren vrijwilligers die tijd, aandacht en ondersteuning bieden dmv waakdiensten aan degene die gaat sterven en zijn naaste omgeving, om de partner of familieleden te ontlasten.
Tevens hebben wij opgeleide (vaak ervaringsdeskundige) vrijwilligers die rouwbegeleiding bieden dmv van individuele gesprekken en lotgenoten contact
https://leendertvriel.nl/enschede/

Hospice Enschede
Sterven doe je alleen, maar je hoeft niet alleen te sterven. Daarom is er Hospice Enschede. In ons bijna-thuis-huis bent u nooit alleen, maar 24 uur per dag omringd met zorg, liefde en aandacht. Een plek waar u als ongeneeslijk zieke waardig afscheid kunt nemen van uw leven. Waar u niet binnenkomt als patiënt maar als bewoner, en waar alles draait om u. Om uw leven, uw wensen en uw afscheid.
https://hospice-enschede.nl/