Skip Sidebar

Over ons

Present wil een brug slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Het gaat hierbij om groepsgewijze inzet bij mensen die vanwege gebrek aan geld, netwerk of gezondheid een ...

ArmoedebestrijdingWelzijnSociale rechtvaardigheid
Deel
Penningmeester

Penningmeester

Project (Tijdelijk) · 4 uur/week · Start vanaf 1 dec 2020
Deurningerstraat 12, 7514 BH Enschede, Netherlands
FinanciënBestuur
ArmoedebestrijdingWelzijnSociale rechtvaardigheid
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Present Enschede
#22989
Scan me of ga naar www.m-pact.nl/o/Present-Enschede/activiteiten/Penningmeester/22989 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

In het betrokken en enthousiaste bestuur van Stichting Present Enschede ontstaat binnenkort een vacature voor een penningmeester met een maatschappelijk hart.

Uitgebreide omschrijving

Stichting Present Enschede slaat al ruim 13 jaar een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. We zijn een dynamische stichting met een klein operationeel team van 2 professionals, een aantal projectcoördinatoren, projectbegeleiders en een grote groep vrijwilligers die 1119 keer vrijwillige inzet hebben uitgevoerd. Jaarlijks organiseren we ongeveer 210 projecten; mooie ontmoetingen waarin diverse groepen zich inzetten voor hun medemens. We geloven in een Enschede waar mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Doel van de functie

Het bewaken van het financieel reilen en zeilen van St.Present Enschede

Samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het totale functioneren van St. Present Enschede

 

Taken

De penningmeester heeft de volgende bestuurstaken:

●       Stelt jaarlijks een begroting op en laat deze fiatteren door het bestuur.

●       Bewaakt de uitgaven en plannen van het bestuur in relatie tot de begroting.

●       Verzorgt maandelijks de boekhouding.

●       Draagt zorg voor de tijdige betaling van declaraties.

●       Signaleert tijdig financiële onjuistheden en/of onvolledigheden en bespreekt deze met de andere bestuursleden.

●       Bespreekt per maand een overzicht van de tussentijdse financiële situatie met de andere bestuursleden.

●       Bereidt beslissingen van het bestuur op financieel vlak voor.

●       Verzorgt de aanvraag van subsidies bij gemeenten en fondsen en is actief betrokken bij het werven van nieuwe subsidies en fondsen.

●       Onderhoudt, in overleg met de voorzitter, het contact met subsidiegevers.

●       Legt de jaarrekening en het financiële verslag aan het einde van het jaar ter goedkeuring voor aan het bestuur.

●       Onderhoudt contact met de externe salarisadministratie bij een accountantskantoor.

●       Beantwoordt vragen van bestuursleden en vrijwilligers over financiële zaken bij de St.Present Enschede.


Wat verwachten we van je?

●       Dat je achter de visie en werkwijze van Present Enschede staat;

●       Dat je in Enschede, of in de directe regio woont;

●       Dat je ambassadeur van Present wilt zijn in je eigen netwerk;

●       Dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen, ongeveer 10 keer per jaar;

●       Commitment voor een termijn van 4 jaar, met optie op verlenging met nog eens 4 jaar.

Reageer voor 30 september 2020

Hoe kom ik er?

De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Present Enschede

Present wil een brug slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Het gaat hierbij om groepsgewijze inzet bij mensen die vanwege gebrek aan geld, netwerk of gezondheid een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Belangrijk is de ontmoeting, en dat je een sociaal hart hebt voor mensen aan de rand van de samenleving. De inzet is eenmalig en afgebakend. Voorbeelden van projecten zijn: een verwaarloosde tuin fatsoeneren, een woonkamer sauzen, of mensen in een rolstoel mee naar buiten nemen, of een spelletjesmiddag in een instelling begeleiden.