Skip Sidebar

Over ons

De wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn wijkraden opgericht. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven ...

Buurt & omgeving
Deel
Bestuurslid - Secretaris

Bestuurslid - Secretaris

Structureel werk · Start vanaf 1 jul 2021
Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA Enschede, Nederland
Buurt & omgeving
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Wijkplatform de Bothoven
#42959
Scan me of ga naar www.m-pact.nl/o/Stichting-Wijkplatform-de-Bothoven1/activiteiten/Bestuurslid---Secretaris/42959 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

De secretaris is het geheugen van de organisatie. Hij/zij zet een goed informatiesysteem op voor documenten, verslagen en contacten en houdt het up-to-date.

Uitgebreide omschrijving

De secretaris is het geheugen van de organisatie. Hij/zij zet een goed informatiesysteem op waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten.


Taken van de secretaris bestaan uit;

●    Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders.

●    Zorgen dat post op tijd beantwoordt wordt.

●    Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.

●    Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie.

●    Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief.

●    Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden.

●    Verslaglegging van vergaderingen.

●    Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen.

●    Overige correspondentie verrichten.

●    Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.

●    De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken.


Functie-eisen voor de rol van secretaris zijn:

●      Leidinggevende capaciteiten

●      Kennis van geautomatiseerde systemen

●      Dienstverlenende instelling

●      Organisatievermogen

●      Bestuurlijke ervaring

●      Kennis van en affiniteit met de organisatie


Vaardigheden van een secretaris bestaan uit:

●      Vermogen om in teamverband te werken

●      Goede sociale eigenschappen

●      Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

●      Kunnen spreken in het openbaar


Tijdsbesteding aan deze functie;

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 4 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Je bent daarnaast beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten. De functie is onbezoldigd.

 

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en/of CV (met 06-nummer)

Ik neem dan zo snel mogelijk (reageer altijd) contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.


Astrid

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

Wij zijn gevestigd in gebouw Oost van de Performance Factory in de Bothoven
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Wijkplatform de Bothoven

De wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn wijkraden opgericht. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven aan burgers op onder andere het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Ze worden al dan niet democratisch gekozen door wijkbewoners, of melden zichzelf aan. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.

Wat is het doel van wijkraad De Bothoven?
De wijkraad heeft als missie het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger en het betrekken van bewoners bij het fysiek beheer en de leefbaarheid van de wijk.

Toelichting
De wijkraad vindt het belangrijk dat de bewoners zich thuis voelen in hun wijk en zich ermee verbonden voelen. De wijkraad wil graag dat de bewoners trots zijn op hun wijk en dat de bewoners “elkaar kennen”. Als wijkraad kan stimuleren dat bewoners elkaar helpen en dat ze samen plezier hebben, vinden wij dat mooi.

Samen
De wijkraad werkt graag samen met de bewoners, verenigingen, instanties uit de wijk en professionals die in de wijk een rol hebben zoals de gemeente Enschede , ondernemers. De wijkraad wil ook graag samenwerken met partijen buiten de wijk bv met andere wijkraden.

Ambities, de wijkraad wil:
“Samenkracht” versterken van de bewoners; Bewoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen voor de wijk (als ze dat willen!); Activiteiten ondersteunen en te (laten) organiseren voor en door de wijk; Goed op de hoogte zijn van wat er in de wijk gebeurt en wat er leeft; Dé gesprekpartner zijn voor de gemeente over onderwerpen die de wijk betreffen; Helder en open communiceren. Laten zien wat we doen en waar de wijkraad aan bijdraagt.

Wat doet de wijkraad?
Organiseren van wijkbijeenkomsten;
Onderhouden van een website en versturen van nieuwsbrieven;
Meepraten bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen;
Ondersteunen van bewoners initiatieven;
Wijkbudgetaanvragen beoordelen
Gevraagd en ongevraagd B&W adviseren over zaken die de binnenstad aangaan;
Volgen van en inbreng leveren bij commissie- en raadsvergaderingen;