Voorzitter Symfonia Jong Twente

Voorzitter Symfonia Jong Twente

Structureel werk · 2–8 uur/week · Start vanaf 1 sep 2023
Thomas de Keyserstraat 20, 7545 AH Enschede, Nederland
Kinderen & JongerenKunst & cultuur
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.1 plaats over.
Activiteit Delen
Symfonia Jong Twente
#62513
Scan me of ga naar www.m-pact.nl/o/Symfonia-Jong-Twente/activiteiten/Voorzitter-Symfonia-Jong-Twente/62513 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Symfonia Jong Twente (SJT) zoekt een nieuwe voorzitter. Zie uitgebreide omschrijving.

Uitgebreide omschrijving

Vacature Voorzitter


Symfonia Jong Twente (SJT) zoekt een nieuwe voorzitter.


Symfonia Jong Twente, het Enschedese jeugdsymfonieorkest is een begrip in Enschede en omstreken, maar heeft ook een reputatie daarbuiten opgebouwd. Het jeugdsymfonieorkest kent verschillende orkesten voor symfonisch repertoire, het jonge orkest ‘Opmaat’ met de beginnende musici, Symfonia Junior (leeftijd 7-14 jaar) en Symfonia Jong Twente (leeftijd 14-21 jaar). Alle drie orkesten repeteren op vrijdagmiddag en -avond in Enschede.


De laatste 10 jaar heeft het orkest zich verder ontwikkeld en zijn nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden gestart (bijv. samenwerking met het Nederlands Dans Theater en de Nederlandse Reisopera). Ook zijn er nieuwe orkesten gestart onder de paraplu van Symfonia Jong Twente voor de heel jonge musici en is een professionaliseringsslag gemaakt in de bestuurlijke organisatie van het orkest. De banden met de thuisbasis Enschede zijn uitstekend en er bestaat een goede band met de samenleving.


Zoals iedere stichting heeft SJT een voorzitter nodig als kartrekker. Na bijna 10 jaar heeft onze voorzitter aangegeven het stokje te willen overdragen. Het bestuur van het orkest is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter van het bestuur ben je een leidende, betrokken en inspirerende persoonlijkheid, met oog en oor voor de gang van zaken binnen het orkest SJT en bij de leden. Je hebt uiteraard een hart voor de culturele sector en hebt een visie op jeugdbeleid. Maar bovenal ben je in staat om het orkest na een ingewikkelde periode als gevolg van de corona-epidemie weer tot volle bloei te laten komen.


Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden en is een uitvoerend bestuur. Het bestuur bepaalt in afstemming met de orkestleden het beleid en voert dit uit, onderhoudt de contacten naar buiten en faciliteert orkestleden en werkgroepen binnen de vereniging bij diverse activiteiten en evenementen. Naast het bestuur kent de stichting diverse commissies die de uitvoering van taken voor hun rekening nemen.

Ben jij of ken jij de persoon die zich herkent in dit profiel en wil jij nader kennismaken met ons? Stuur dan je cv en korte motivatie naar onze secretaris.


De voorzitter draagt zorg voor:

  1. Het leiden en voorbereiden van de vergaderingen: de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen;
  2. Het coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van SJT, noodzakelijke werkzaamheden;
  3. Coördineren van verslaglegging en begroting;
  4. SJT naar buiten vertegenwoordigen in alle relevante situaties binnen en buiten Enschede

We zoeken iemand

  • Met bestuurlijke ervaring in een vereniging en met het vermogen om verbinding te maken
  • Met affiniteit met de culturele sector en een heldere visie op jeugdbeleid;
  • Die maatschappelijk actief en betrokken is en beschikt over een actief netwerk in Enschede en ook daarbuiten;
  • Met het vermogen om effectief, en waar gewenst, politiek bestuurlijk te acteren;

·      Communicatief sterke persoonlijkheid die de visie en het beleid van

SJT uitdraagt en helder neerzet;

·      Kennis en kunde op het muzikale vlak zijn een pré maar niet noodzakelijk;

·      De voorzitter van SJT is wel geïnteresseerd en heeft gevoel voor de meerwaarde van muziekbeoefening, in bijzonder de amateurmuziek;

·      De voorzitter wordt benoemd door het bestuur. He bestuur legt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering verantwoording af. De zittingstermijn is. 4 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 4 jaar. De functie is onbezoldigd.

·      De voorzitter, overziet het geheel, is pro-actief en heeft visie. Hij/zij beschikt daarnaast over voldoende zelfreflectie en analytisch vermogen. Hij/zij is kostenbewust, en bewaakt de voortgang van de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Hij/zij weet effectief en efficiënt te vergaderen is besluitvaardig en weegt daarbij ieders inbreng op zijn waarde.

 

Heeft u belangstelling?


Meer informatie over Symfonia Jong Twente en wat we zoal hebben gedaan kunt u vinden op.


U kunt ook onze voorzitter Patricia van der Valk persoonlijk benaderen voor meer inlichtingen m.b.t. het vervullen van het voorzitterschap van Symfonia Jong Twente.

Mocht u belangstelling blijven stuur uw cv en een korte motivatie naar ons secretariaat: secretaris @ symfonia . nl

 

 

 

Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.1 plaats over.
Activiteit Delen

Over Symfonia Jong Twente

Symfonia Jong Twente is een stichting maar ook een jeugdsymfonieorkest voor de leeftijdsgroep van veertien tot vijfentwintig jaar.