Over Zekere Basis

In de groene omgeving van voormalig Vliegbasis Twente bieden we jongeren een leefklimaat waarin ze zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij werken samen met de jongeren aan hun individuele wensen en talenten. We begeleiden ze in het creëren van een zinvolle dagbesteding en een aanvaardbaar sociaal netwerk en bereiden ze voor op zelfstandig wonen. In de groene omgeving van voormalig Vliegbasis Twente bieden we jongeren een leefklimaat waarin ze zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij werken samen met de jongeren aan hun individuele wensen en talenten. We begeleiden ze in het creëren van een zinvolle dagbesteding en een aanvaardbaar sociaal netwerk en bereiden ze voor op zelfstandig wonen.