Post | mei 2020 | Kennisbank voor Vrijwilligers | 2 min lezen

Informatie voor Vrijwilligers

Je doet vrijwilligerswerk of wilt dat gaan doen, maar hoe zit het precies met de Vrijwilligers-verzekering, met de Vrijwilligers-vergoeding en de VOG (verklaring voor goed gedrag)VRIJWILLIGERS VERZEKERING


Vrijwilligersverzekering Gemeente Enschede

 • In Enschede zijn veel vrijwilligers. Om haar vrijwilligers te ondersteunen heeft de gemeente Enschede per 1 juli 2009 een collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten maar natuurlijk moet je zelf ook goed WA-verzekerd zijn.


Voor wie?

 • De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en / of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Dus iedere vrijwilliger actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd.


Meer info:
VRIJWILLIGERS-VERGOEDING


Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding: hoe zit dat precies?

 • Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers.


 • De eerste optie is de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, bijvoorbeeld telefoon- of reiskosten. De vrijwilliger moet alle bonnetjes bewaren en de kosten declareren. Over deze onkostenvergoeding hoeft geen belasting te worden betaald.


 • Daarnaast kan een organisatie een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten (die dus niet dmv bonnen hoeven worden aangetoond).


 • Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan € 5,- bedragen, met een maximum van €170 per maand en €1700 per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de onkosten niet op te geven.


 • Verder geldt als voorwaarde dat de vrijwilliger werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk, dat de vrijwilliger niet in loondienst is voor dezelfde organisatie en dat het vrijwilligerswerk niet als beroep wordt uitgeoefend.


 • Tenslotte moet de vrijwilligersvergoeding een echte vergoeding zijn. In de woorden van de Belastingdienst: de vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die er aan besteed wordt.
VOG

(verklaring voor goed gedrag)


Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Je krijgt in ieder geval een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Bijzondere Bijstand (BB) aanvragen voor het VOG

De aanvraag voor een VOG kost c.a. 40€ en zijn voor rekening van de aanvrager (de vrijwilliger). Als je een laag inkomen hebt en te maken krijgt met onverwachte kosten die je niet kunt betalen, dan kunt je misschien een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen van de gemeente.


Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende zaken:

 • Je moet toestemming hebben om Vrijwilligerswerk te gaan doen (Toestemmingsverklaring)
 • Je moet een werk-overeenkomst hebben met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen
 • Er zal gecontroleerd worden hoe zorgvuldig de organisatie met de VOG om gaat

Elke situatie en aavraag zal afzonderlijk beoordeeld worden door de gemeente!


Als je bijzondere bijstand wilt aanvragen, vragen wij je dit telefonisch te melden bij het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800.

Meer informatie nodig?

Kijk dan even onder onderstaande linken:Deel blogpost