Post | september 2023 | Kennisbank voor Vrijwilligers | 2 min lezen

Informatie voor Vrijwilligers

Je doet vrijwilligerswerk of wilt dat gaan doen, maar hoe zit het precies met de Vrijwilligers-verzekering, met de Vrijwilligers-vergoeding en de VOG (verklaring voor goed gedrag)VRIJWILLIGERS VERZEKERING


Vrijwilligersverzekering Gemeente Enschede

 • In Enschede zijn veel vrijwilligers. Om haar vrijwilligers te ondersteunen heeft de gemeente Enschede per 1 juli 2009 een collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten maar natuurlijk moet je zelf ook goed WA-verzekerd zijn.


Voor wie?

 • De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en / of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Dus iedere vrijwilliger actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd.


Meer info:
VRIJWILLIGERS-VERGOEDING


Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding: hoe zit dat precies?

 • Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers.
 • De eerste optie is de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, bijvoorbeeld telefoon- of reiskosten. De vrijwilliger moet alle bonnetjes bewaren en de kosten declareren. Over deze onkostenvergoeding hoeft geen belasting te worden betaald.
 • Daarnaast kan een organisatie een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten (die dus niet dmv bonnen hoeven worden aangetoond).
 • Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan € 5,- bedragen, met een maximum van €190,- per maand en €1900,- per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de onkosten niet op te geven.
 • De maximale hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding gaat in 2024 omhoog van €1.900,- naar € 2.100,- per jaar. Daarmee stijgt ook het maandbedrag van € 190,- naar € 210,- per maand.
 • Verder geldt als voorwaarde dat de vrijwilliger werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk, dat de vrijwilliger niet in loondienst is voor dezelfde organisatie en dat het vrijwilligerswerk niet als beroep wordt uitgeoefend.
 • Tenslotte moet de vrijwilligersvergoeding een echte vergoeding zijn. In de woorden van de Belastingdienst: de vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die er aan besteed wordt.
 • Meer informatiebelastingdienst.nl en de site Vrijwilligerswerk.nl
 • Vrijwilligersvergoeding 2024


VOG

(verklaring voor goed gedrag)


Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Je krijgt in ieder geval een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Meer informatie nodig?

Kijk dan even onder onderstaande linken:

Deel blogpost