Post | november 2023 | Kennisbank voor Vrijwilligers | 3 min lezen

Young M-Pact

JONGEREN EN VRIJWILLIGERSWERK

Tot 16 jaar mag je in principe geen arbeid verrichten. In de Arbeidstijdenwet (artikel 3.2) staat dat de ’verantwoordelijke persoon’ er voor moet zorgen dat ’een kind geen arbeid verricht’. Dan zijn zowel werkgevers (ook vrijwilligersorganisaties, aanbieders van stageplekken) als ouders verantwoordelijk voor het naleven van de regels. De wet noemt een aantal gevallen waarin het verbod van kinderarbeid niet geldt.

Als je ouder bent dan 15 jaar zijn er meer mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten, maar er zijn wel beperkingen. Toezicht en voorlichting zijn voor álle jongeren onder de 18 jaar noodzakelijk.


MAG JE ALS JONGERE (VRIJWILLIGERS)WERK DOEN?

De regels over het soort werk dat je als jongere mag doen, hangt af van de leeftijd. Er zijn regels over op welke tijden jongeren ingezet mogen worden als betaald medewerker, maar ook als vrijwilliger en stagiair. De regels hiervoor verschillen: voor schooldagen gelden andere regels dan voor vrije dagen. Het aantal uren dat je mag werken is ook beperkt. Wil je hierover meer weten? Kijk dan onder 'Wetten & Regels Jongeren'.


STAGES

Vanaf je 14de mag je ook stage lopen. Dat mag alleen wanneer er een stageovereenkomst is gesloten tussen de school en het bedrijf, of wanneer burgemeester en wethouders een verzoek tot vervangende leerplicht hebben goedgekeurd. Een stageovereenkomst moet ook ondertekend worden door jouw ouders of verzorgers. Tijdens een stage mag je dan ook lichte werkzaamheden doen in een industriële omgeving. In de weken dat je stage loopt, mag je geen ander werk verrichten.


BEN JE 16 OF 17?

Als je 16 of 17 bent mag je meer werken. Je mag langer werken (9 uur per dienst) met een maximum van 45 uur per week (met een gemiddelde van 40 uur per 4 weken). Per 4 weken mag je als 16- of 17-jarige niet meer werken dan 160 uur (40 uur gemiddeld per week). Bepaalde werkzaamheden zijn verboden en sommige - risicovolle - werkzaamheden mogen alleen onder deskundig toezicht worden uitgevoerd. Omdat je als 16- of 17-jarige nog (gedeeltelijk) leerplichtig bent, mag het werk jou niet verhinderen naar school te gaan. Daarom wordt de tijd die je naar school gaat meegeteld als arbeidstijd. Als 16- of 17-jarige mag je niet werken tussen 23.00 uur en 6.00 uur.


MEER WETEN?

Hier vind je meer informatie over de achtergrond van vrijwilligerswerk en leeftijd.


NAAR HET BUITENLAND?

Vrijwilligerswerk doen in het buitenland is natuurlijk hartstikke gaaf! Wat is er mooier dan je stage of vakantie door te brengen in het buitenland? Voor je gaat, moet je wel wat dingen weten:

Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar. Vrijwilligers onder de 18 jaar behoren in de ARBO-wetgeving tot de kwetsbare groepen en zijn daarom niet uitgezonderd van zowel de arbeids-omstandighedenwet als de Arbeidstijdenwet.

Waar moet ik op letten als ik vrijwilligerswerk wil doen in het buitenland?


Music Moves

Met Music Moves leer jij een eigen muziekevenement te organiseren voor mensen die je niet snel tegenkomt op de dansvloer. Denk aan eenzame ouderen, vluchtelingen, dak- en thuislozen en mensen met een verstandelijke beperking. Music Moves is een MDT-programma (Maatschappelijke DienstTijd), waarmee je je talenten ontdekt, nieuwe mensen ontmoet en iets voor een ander doet. Ook maak je onze samenleving sterker. Supertof dus! Ik wil meer informatieMeet the Youngsters

Met verhalen, foto’s, evenementen en interviews wil Meet the Youngsters laten zien wat er zoal mogelijk is. Van één middag in het jaar tot een paar uur per week. Iets goeds doen voor een ander, en tegelijkertijd bouwen aan je CV, nieuwe mensen ontmoeten en je talenten ontwikkelen! Kijk op "Meet the Youngsters" voor meer informatie en inspiratie.


Stichting MOVE

Stichting Move koppelt kinderen uit minder bedeelde wijken aan studenten. 

In een kortlopend project leren zij elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. Op deze manier laten we kinderen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen.


Bike Works

Bij Alifa Bike Works werken jongeren die intern opgeleid worden tot Bike Doctors. De Bike Doctors gaan in de werkplaats aan de slag om zo werkervaring op te doen, zodat ze goed voorbereid toe kunnen treden tot de arbeidsmarkt. Naast de jongeren zijn er vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan 'Bike Works'. De jongeren en de vrijwilligers worden begeleid door ervaren jongerenwerkers en fietsenmakers. Ook hebben ze ruime voor jongeren die een MAS of STAGE plek zoeken. 

Je kan Alifa Bike Works vinden bij de Performance Factory in Enschede


Wil jij een afspraak dan ben je altijd welkom bij M-Pact!

Jasmin Dubbink is de coördinator Vrijwillige Inzet Jongeren.

Samen gaan we kijken naar mogelijkheden voor jouw.

Deel blogpost