Post | oktober 2022 | Leren & Inspireren | 4 min lezen

Young M-Pact

JONGEREN EN VRIJWILLIGERSWERK

Tot 16 jaar mag je in principe geen arbeid verrichten. In de Arbeidstijdenwet (artikel 3.2) staat dat de ’verantwoordelijke persoon’ er voor moet zorgen dat ’een kind geen arbeid verricht’. Dan zijn zowel werkgevers (ook vrijwilligersorganisaties, aanbieders van stageplekken) als ouders verantwoordelijk voor het naleven van de regels. De wet noemt een aantal gevallen waarin het verbod van kinderarbeid niet geldt.

Als je ouder bent dan 15 jaar zijn er meer mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten, maar er zijn wel beperkingen. Toezicht en voorlichting zijn voor álle jongeren onder de 18 jaar noodzakelijk.


MAG JE ALS JONGERE (VRIJWILLIGERS)WERK DOEN?

De regels over het soort werk dat je als jongere mag doen, hangt af van de leeftijd. Er zijn regels over op welke tijden jongeren ingezet mogen worden als betaald medewerker, maar ook als vrijwilliger en stagiair. De regels hiervoor verschillen: voor schooldagen gelden andere regels dan voor vrije dagen. Het aantal uren dat je mag werken is ook beperkt. Wil je hierover meer weten? Kijk dan onder 'Wetten & Regels Jongeren'.


STAGES

Vanaf je 14de mag je ook stage lopen. Dat mag alleen wanneer er een stageovereenkomst is gesloten tussen de school en het bedrijf, of wanneer burgemeester en wethouders een verzoek tot vervangende leerplicht hebben goedgekeurd. Een stageovereenkomst moet ook ondertekend worden door jouw ouders of verzorgers. Tijdens een stage mag je dan ook lichte werkzaamheden doen in een industriële omgeving. In de weken dat je stage loopt, mag je geen ander werk verrichten.


BEN JE 16 OF 17?

Als je 16 of 17 bent mag je meer werken. Je mag langer werken (9 uur per dienst) met een maximum van 45 uur per week (met een gemiddelde van 40 uur per 4 weken). Per 4 weken mag je als 16- of 17-jarige niet meer werken dan 160 uur (40 uur gemiddeld per week). Bepaalde werkzaamheden zijn verboden en sommige - risicovolle - werkzaamheden mogen alleen onder deskundig toezicht worden uitgevoerd. Omdat je als 16- of 17-jarige nog (gedeeltelijk) leerplichtig bent, mag het werk jou niet verhinderen naar school te gaan. Daarom wordt de tijd die je naar school gaat meegeteld als arbeidstijd. Als 16- of 17-jarige mag je niet werken tussen 23.00 uur en 6.00 uur.


MEER WETEN?

Hier vind je meer informatie over de achtergrond van vrijwilligerswerk en leeftijd.


NAAR HET BUITENLAND?

Vrijwilligerswerk doen in het buitenland is natuurlijk hartstikke gaaf! Wat is er mooier dan je stage of vakantie door te brengen in het buitenland? Voor je gaat, moet je wel wat dingen weten:


Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar. Vrijwilligers onder de 18 jaar behoren in de ARBO-wetgeving tot de kwetsbare groepen en zijn daarom niet uitgezonderd van zowel de arbeids-omstandighedenwet als de Arbeidstijdenwet.


EEN GOEDE BEDOELING IS NIET ALTIJD EEN GOED IDEE

Kom je net van school of ben je aan het studeren? En lijkt het je gaaf in een ontwikkelingsland stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen? Je bent niet de enige. Zo reizen jaarlijks duizenden Nederlanders af naar weeshuizen om kinderen te helpen. Het lijkt een goed idee, maar je moet weten dat het schadelijk kan zijn voor weeskinderen. Het veroorzaakt hechtings- en ontwikkelingsproblemen. En belangrijk: veel kinderen zijn geen wees. Ze hebben één of meerdere ouders of familieleden. Opvanghuizen mogen alleen een tijdelijke noodoplossing zijn, kinderen moet zo snel mogelijk terug naar huis of een vervangend gezin. Maar een vol weeshuis betekent een volle kassa, dus worden kinderen, soms onder valse voorwendselen, naar weeshuizen gelokt. Als vrijwilliger of stagiair houd je deze commercie in stand, hoe goed je bedoelingen ook zijn. Doe dus niet aan weeshuistoerisme en kijk uit naar alternatieven!


Wil je hier meer over weten? Kijk dan op "stopweeshuistoerisme"


VRIJWILLIGERSWERK VANUIT HUIS

Heb je overdag geen tijd om vrijwilligerswerk te doen of om jezelf vast te leggen aan een werkplek, maar wil je toch graag iets doen? Dan zijn er nog kansen genoeg om vrijwilligerswerk te doen! Je hoeft tegenwoordig niet persé de deur uit of een verre reis te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen!


Je kan ook leuk vrijwilligerswerk doen vanuit je eigen huis en op de tijden die jou het beste uit komen. Denk bijvoorbeeld aan online vrijwilligerswerk, wat de laatste jaren steeds populairder geworden is. Veel stichtingen of vrijwilligers organisaties zoeken mensen die kunnen helpen met bijvoorbeeld het maken van flyers of het ontwerpen van een website, het opzetten en bijhouden van sociale media of iets anders.


Je vindt in onze VACATUREBANK diverse vacatures die je kan uitvoeren waar en wanneer het jou uitkomt.


YONGSTERS

Met verhalen, foto’s, evenementen en interviews wil Yongsters laten zien wat er zoal mogelijk is. Van één middag in het jaar tot een paar uur per week. Iets goeds doen voor een ander, en tegelijkertijd bouwen aan je CV, nieuwe mensen ontmoeten en je talenten ontwikkelen! Kijk op "Yongsters" voor meer informatie en inspiratie.


MOVE Enschede

Move koppelt kinderen uit minder bedeelde wijken aan studenten. 

In een kortlopend project leren zij elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. Op deze manier laten we kinderen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen.


Bike Works

Bij Alifa Bike Works werken jongeren die intern opgeleid worden tot Bike Doctors. De Bike Doctors gaan in de werkplaats aan de slag om zo werkervaring op te doen, zodat ze goed voorbereid toe kunnen treden tot de arbeidsmarkt. Naast de jongeren zijn er vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan 'Bike Works'. De jongeren en de vrijwilligers worden begeleid door ervaren jongerenwerkers en fietsenmakers. Ook hebben ze ruime voor jongeren die een MAS of STAGE plek zoeken. 

Je kan Alifa Bike Works vinden bij de Performance Factory in Enschede

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

EIGEN KRACHT biedt vrouwen meer mogelijkheden!

| Leren & Inspireren
Leer meer over over jezelf, je eigen denken en handelen. Ontdek welk werk het beste bij jouw kwaliteiten en ...
Lees meer

GROEI! gesprekken

| Leren & Inspireren
Als je nooit iets doet wat je nog niet eerder gedaan hebt, dan zal je ook niet groeien!
Lees meer

DOE MEE HUIS

| Leren & Inspireren
Het Doe Mee Huis is een multifunctioneel buurtcentrum voor jong en oud waar gezelligheid centraal staat ...
Lees meer