Post | mei 2020 | Kennisbank voor Organisaties | 1 min lezen

Vrijwilligersbeleid

Vragen over een specifieke situatie of advies over bijvoorbeeld de onderstaande onderwerpen?

Afspraken en registratie

Vrijwilligersadministratie

Vrijwilligersovereenkomsten

Onkostenvergoeding

Geschillenregeling

Veiligheid en VOG

Gesprekken met vrijwilligers

Intakegesprek

Voortgangsgesprek

Slecht nieuwsgesprek/correctiegesprek

Exitgesprek

Motiveren van vrijwilligers

Typen vrijwilligers

Medezeggenschap

Trends & Ontwikkelingen

Samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers

Vrijwilligers; oud versus nieuw

Neem gerust contact met ons op, wij helpen jullie graag verder.


Tip! Werk met de 5 B’s

Werken met vrijwilligers vindt plaats aan de hand van de vijf B's. De B's geven aan waar u als bestuur of coördinator bij het werken met vrijwilligers vooral aandacht aan moet besteden. Alle B’s zijn even belangrijk want als een ervan verwaarloosd wordt, heeft dat meteen consequenties voor de andere vier.

- Binnenhalen - Begeleiden - Belonen - Behouden - Beëindigen

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Jongeren en vrijwilligerswerk

| Kennisbank voor Organisaties
Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar ...
Lees meer

Wet- en regelgeving

| Kennisbank voor Organisaties
Wanneer je als maatschappelijke organisatie werkt met vrijwilligers heb je te maken met diverse wet- en ...
Lees meer

Vrijwilligers verzekering

| Kennisbank voor Organisaties
Vrijwilligersverzekering Gemeente Enschede
In Enschede zijn veel vrijwilligers. Soms zijn zij goed ...
Lees meer