Post | oktober 2023 | Kennisbank voor Organisaties | 2 min lezen

Wet- en regelgeving

Wanneer je als maatschappelijke organisatie werkt met vrijwilligers heb je te maken met diverse wet- en regelgeving. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.


Arbowetgeving

Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Daarom geldt er een aantal Arbo verplichtingen die zijn te vinden in het Arbobesluit artikel 9.5a. Om veiligheid tijdens het werk te kunnen garanderen, moeten vrijwilligers op de hoogte zijn van eventuele risico's en weten hoe zij om moeten gaan met de beschikbare hulp- en beschermingsmiddelen. Daarnaast moeten vrijwilligers die bijvoorbeeld werken met kinderen of mensen met een verstandelijke handicap weten wat ongewenste omgangsvormen zijn. Op de website In Veilige Handen vind je een stappenplan, checklist en overzicht van trainingen en workshops georganiseerd door NOV-Platform Vrijwillige Inzet.

M-Pact organiseert ook workshops over verschillende thema's m.b.t. vrijwillige inzet.


Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Bij de AVG staat het bewaren en het beschermen van de persoonsinformatie centraal, evenals het melden van eventuele datalekken. Met behulp van een zeven stappenplan maak je jouw organisatie AVG-bestendig! Vrijwilligerspunt helpt graag om dit stappenplan uit te voeren. Tevens verzorgt Vrijwilligerspunt de training ‘Gebruik van persoonsgegevens binnen jouw vereniging'.


Drank- en horecawet

Het blijft van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen verkrijgen in uw accommodatie. Verenigingen die alcohol willen verkopen, moeten daarnaast aan een aantal wettelijke eisen voldoen rondom sociale hygiëne. Deze eisen zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Zo dient er altijd iemand aanwezig te zijn die in het bezit is van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Dit kan bijvoorbeeld een kantine coördinator zijn. De verklaring wordt afgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca. 

Barvrijwilligers moeten een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. Via e-learning kun je deze instructie volgen, een toets doen en het certificaat aanvragen.


Evenementen

Voor het organiseren van evenementen heeft iedere gemeente regels vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV is onder andere opgenomen voor welke evenementen een vergunning vereist is. Daarnaast kunnen vanuit de Auteurswet, de Warenwet en de Drank- en Horecawet extra regels aan het evenement worden gesteld. Tijdens een evenement kan behoefte zijn aan de inzet van een verkeersregelaar. Deze verkeersregelaar moet altijd gecertificeerd zijn. Via de e-learning module kun je de instructie voor Evenementenverkeersregelaar bij Stichting Verkeersregelaars Nederland volgen. Na het volgen van deze instructie kun je voor één jaar aangesteld worden als verkeersregelaar.

Deel blogpost