Over Stichting Beheer 't Ni-je Terphoes

We beheren het gebouw en maken de ontmoeting van gebruikers van het gebouw en bewoners in Enschede West mogelijk. We doen dat door verhuur van ruimtes aan buurt- en wijkbewoners Enschede West.