Post | juni 2021 | Uitgelicht! | 4 min lezen

Humanitas Twente: “We helpen je door een moeilijke tijd, zodat je het daarna weer zelf kunt!”

Humanitas Twente

In 2020 was Humanitas Twente genomineerd voor zowel de Overijsselse als de Enschedese Vrijwilligersprijs. Dat is op zich al een bijzondere prestatie! Tijd om eens wat meer kennis te maken met deze organisatie.


“We vonden het ontzettend leuk om genomineerd te worden. Die nominatie betekent dat we als organisatie gehoord worden. Dat het belang van onze dienstverlening gezien wordt. Dat we heel veel doen voor inwoners in Enschede en in de rest van de provincie,” vertelt Mariella Scholten. Mariella is coördinator van de activiteiten Thuisadministratie en Get a grip.

Het bleef niet bij een nominatie. Op 24 november 2020 mocht Mariella samen met vrijwilliger Ingeborg Sikkink één van de Overijsselse Vrijwilligersprijzen in ontvangst nemen. Ingeborg: “Ik ben helemaal verlegen met de bloemen. Ik ben hier namens ons allemaal. Die bloemen zijn voor alle vrijwilligers van Humanitas!” Mariella voegde daar enthousiast aan toe: “Weet je wat zo bijzonder is aan mijn werk? Dat ik zulke mooie mensen tegen kom. Ze willen allemaal hun tijd investeren om anderen te helpen. Mooier kan toch niet? Deze erkenning voor ons werk en voor het werk van al onze vrijwilligers is erg fijn. We hebben van vele kanten felicitaties gekregen: van verwijzers tot gemeente en van collega’s tot deelnemers.” De OVP bestond naast een certificaat uit een bos bloemen en een envelop met cadeaubonnen. Mariella: “Die bonnen zijn gebruikt om naast de VVV-bonnen die al onze vrijwilligers aan het eind van het jaar krijgen, iets lekkers te kunnen bezorgen, als waardering voor hun inzet. Door de coronacrisis zien we onze vrijwilligers bijna niet. Daarom hebben mijn collega’s en ik de bonnen samen met een kaart en het lekkers persoonlijk afgeleverd. Het was erg fijn dat we dit konden doen!”


Wat is Humanitas Twente?

Mariella: “Humanitas is een landelijke organisatie die een bijdrage wil leveren aan een sterke en humane samenleving. We geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt en dat de meeste mensen in principe alles zelf kunnen. Maar aIs dat even niet zo is, door bijvoorbeeld het overlijden van een partner, ziekte van een kind of omdat het leven even erg zwaar is, dan ondersteunen we diegene, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan.

Vrijwilligers geven een jaar lang ondersteuning aan iemand die hulp nodig heeft. Onze vrijwilligers krijgen eerst een opleiding om te leren hoe ze het beste kunnen helpen. Ik vind het zo bijzonder dat mensen zich een jaar lang voor iemand in willen zetten. Om een steuntje in de rug te zijn voor iemand die het moeilijk heeft. Ze willen en kunnen echt iets voor een ander betekenen.”


Projecten

Mariella: “Humanitas is niet één ding. We organiseren verschillende activiteiten om mensen te helpen. Alle projecten gaan daarbij uit van de Humanitaswaarden: behoud van regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander en betrokkenheid en vraaggericht werken”


Een beknopt overzicht van de activiteiten

Humanitas Gezinsondersteuning: een vrijwilliger ondersteunt gezinnen door onder andere een luisterend oor te bieden, eigen ervaringen als opvoeder te delen of door praktische hulp te bieden.

Home-Start Mammacafé: het Mammacafé Twente is een ontmoetingsplek voor nieuwe en aanstaande ouders. Nieuwe ouders (met baby's tot 1 jaar) en zwangere vrouwen komen hier om ervaringen met elkaar te delen.

Humanitas Thuisadministratie: Zelf je administratie en financiën beheren kan best lastig zijn. Hulp krijgen om alles orde te brengen, biedt veel mensen inzicht en geeft rust.

Get a Grip: thuisadministratie voor jongeren van 16-24 jaar.

Humanitas BOR: een vrijwilliger begeleidt gescheiden ouders en hun kinderen. Doel is om de omgang te herstellen tussen het kind en de ouder bij wie het kind niet meer woont.

Humanitas Match: biedt vrijwillige coaching aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar om deze een stevige basis mee te geven voor de toekomst op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, school, werk en vrije tijd.

Humanitas Tandem: deze activiteit is er voor mensen die zich, om welke reden dan ook, geïsoleerd en alleen voelen. Een vrijwilliger en deelnemer gaan samen actief op zoek naar mogelijkheden om de eenzaamheid te verkleinen en het netwerk te vergroten.

Samen Actief: ondersteunt mensen met een migratieachtergrond: oudkomers, nieuwkomers en statushouders vanaf 18 jaar. Vrijwilligers ondersteunen hen bij het wegwijs worden in en/of actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Samen Genieten / Vang je Droom!: er zijn in Twente veel kinderen die om verschillende redenen niet op vakantie kunnen. Voor die kinderen organiseren we kindervakantieweekenden. Vang je Droom! zorgt dat dromen van kinderen in moeilijke situaties toch uit kunnen komen.


Hebben jullie wensen of iets nodig?

Mariella: “Vrijwilligers!!!! Eigenlijk kunnen we voor al onze activiteiten wel mensen gebruiken. Zou je mensen willen helpen met de opvoeding van hun kinderen, wil je iemand begeleiden zijn administratie op orde te krijgen of wil je een maatje worden voor iemand die zich eenzaam voelt? Bel of mail gerust voor meer informatie.

We zijn nu vooral op zoek naar jonge mensen om jongeren in de activiteit ‘Get a Grip’ te helpen. Voor jongeren is het toch vaak het fijnst om met een leeftijdgenoot te praten. En we zoeken mensen die zelf een migratieachtergrond hebben of anderstalig zijn om bij het project ‘Samen Actief’ te helpen. Je weg vinden in een nieuw land en in een andere cultuur is moeilijk. Mensen die dat proces zelf hebben meegemaakt zijn daarom voor deze activiteit extra waardevol.”


Tot slot?

Mariella: “Wij staan voor verbinden. Samen staan we sterk en kunnen we elkaar door moeilijke tijden heen helpen. Het is niet erg als het even niet lukt. Dat hebben we allemaal wel eens. Hulp vragen is vaak heel moeilijk, maar we zijn er voor iedereen. Je hoeft niet dakloos met schulden op straat te zwerven om in aanmerking te komen voor onze hulp. We helpen juist ook als er maar een ‘klein’ probleem is. Dan kunnen we samen erger voor komen. En iemand weer in zijn eigen kracht zetten.”


Wilt u meer weten over het werk van Humanitas Twente? Wilt u vrijwilliger worden? Of heeft u andere ideeën? Neem dan contact op met Mariella Scholten: Tel: 074-2437733 / [email protected]

Kijk voor meer informatie ook op

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts
circus tijdsgeest

Circus Tijdgeest: “We hebben een plekje voor iedereen.”

| Uitgelicht!
Circus Tijdgeest in vier woorden: Enthousiast, betrokken, flexibel, en dynamisch.
Het circus is één van de ...
Lees meer
Bike Works Alifa Enschede Jongeren vrijwilligerswerk

Bike Works

| Uitgelicht!
Een warme liefdevolle plek voor jongeren én fietsen
Bike Works is één van de genomineerden voor de ...
Lees meer

Smiley Stroinkslanden

| Uitgelicht!
Winnaar Enschedese Vrijwilligersprijs 2019

ENSCHEDE - Smiley Stroinkslanden heeft zaterdag de ...
Lees meer